Nemji-logo-inverted

Informace pro pacienty a návštěvy

Parkování v areálu

Parkování v areálu

Hospitalizovaní pacienti

Auto můžete zaparkovat v lokalitě P1 v areálu nemocnice (vjezdy z ulic Rantířovská a U Cvičiště). Zaplatit můžete v hotovosti v pokladně při odjezdu. Pozor, pouze v této lokalitě je nastaven maximální denní limit. V lokalitě P2 a P3 se cena navyšuje každou hodinu.

 

Držitelé průkazu ZTP

Mají parkovné zdarma a vyřídit si ho mohou na Informačním centru – vestibul hlavního vchodu pavilonu A.

 

Dárci krve 

Zdarma stání mají také dárci krve. Těm potvrdí návštěvu na hematologii a dárci si taktéž vyřídí stání na Informačním centru.

 

Platba parkovného

Pokud chcete doklad o zaplacení parkovného, po přiložení lístku Vám dá automat nabídku, chcete-li vytisknout doklad. Případně Vám ho vystaví také na informačním centru ve vestibulu u hlavního vchodu.

V automatech můžete platit v hotovosti a také platební kartou. V areálu jsou celkem čtyři platební místa a kartu lze využít u Sociálního centra Kraje Vysočina a také na  parkovišti před hlavním vchodem do nemocnice.

Návod k obsluze parkovacího automatu:

  • Zastavte před vjezdovou závorou.
  • Stiskněte tlačítko pro výdej parkovacího lístku na stojanu.
  • Odeberte parkovací lístek a pečlivě jej uschovejte.
  • Pokračujte ve vjezdu do areálu nemocnice k cíli Vaší návštěvy (parkování pouze na vyhrazených místech).
  • Vjezd a výjezd je vyznačen dopravními značkami.
  • Před výjezdem z areálu nemocnice je nutné u pokladny uhradit parkovné.
  • Při výjezdu z areálu nemocnice dojedete k výjezdovému stojanu, kde použijete Váš parkovací lístek.
  • Doba od zaplacení do opuštění areálu je 15 minut.

 

Obsluha parkovacího systému: +420 734 795 894 (problémy s parkováním).

 

V celém areálu nemocnice platí přísný zákaz stání na silnicích mimo vyhrazená parkoviště. Pokud necháte vozidlo mimo vyhrazená místa, hrozí Vám odtah vozidla včetně úhrady všech nákladů s tím spojených.

mapka areál