Nemji-logo-inverted

Urologické oddělení

Spektrum péče

Urologické oddělení jihlavské nemocnice zajišťuje komplexní péči v oboru pro dospělé, se zaměřením zejména na uroonkologii, urolitiázu (močové kameny) a funkční urologii včetně urogynekologie. Dále zajišťuje běžnou akutní i ambulantní péči pro dětské pacienty. Ve spolupráci s pediatry se věnuje zejména diagnostice a léčbě funkčních poruch dolních cest močových i enurézy. Vedle základní operativy, u dětí starších 3 let, provádí i operační léčbu u některých vývojových vad močové trubice a zevního genitálu, tzv. hypospadií.

 

Diagnostické možnosti

Urologické oddělení je dobře vybaveno pro ultrazvuková, urodynamická a endoskopická vyšetření svých pacientů.
Ultrazvukové vyšetření močového traktu, dále pohlavních orgánů u muže, včetně dopplerovské sonografie, je dostupné všem pacientům v rámci ambulantní péče, bez rozdílu věku. Podobně je prováděno ultrazvukové vyšetření i u hospitalizovaných pacientů i se zaměřením na preventivní péči. Jednoduchým, ale velmi přínosným neinvazivním vyšetřením je uroflowmetrie, zaznamenávající průtok moči, celkový vymočený objem a zbytkovou moč hodnocenou pomocí ultrazvukového přístroje.
Ve spojení s elektromyografií pánevního dna je využívána uroflowmetrie v diagnostice poruch močení u dětí. Při vyšetření dětí je kladen důraz na neinvazivní metody.
Endoskopický operační sál je využíván k rentgenovým vyšetřením horních a dolních cest močových pomocí kontrastní látky při diagnostice poruch transportu moče.
Tyto diagnostické výkony se provádí v místním znecitlivění, někdy i v celkové narkóze, za hospitalizace.
Důležitým diagnostickým zákrokem při stanovení zhoubného onemocnění prostaty u mužů je biopsie prostaty. Odběr vzorků z prostaty je prováděn pomocí tenké bioptické jehly přes stěnu konečníku, do kterého je zavedena ultrazvuková sonda kontrolující místa odběru. Jedná se zpravidla o ambulantní zákrok, po domácí přípravě pacienta, není však výjimkou i provedení biopsie prostaty v celkové narkóze, za hospitalizace, při potřebě získat větší množství vzorků. K indikaci biopsie prostaty jsou využívány, vedle objektivního vyšetření, moderní laboratorní metody, vedle PSA, fPSA, poměru, též stanovení proPSA a PHI (prostate health index). Urologické oddělení disponuje i metodou fúzní biopsie prostaty, která významně zpřesňuje diagnostiku nádoru prostaty a může ušetřit zbytečné opakování klasické biopsie. Spojuje výhody dvou zobrazovacích metod: magnetické rezonance a ultrazvuku při cílené punkci prostaty. Výtěžnost se pohybuje kolem 95 %. V detekci karcinomu prostaty poskytuje urologické oddělení, jako akreditované pracoviště, vysoce specializované služby v oblasti diagnostiky a léčby
Při vyšetření poruch jímání a vyprazdňování moči u dospělých a dětí má nezastupitelnou roli urodynamické vyšetření. Je využíváno u mužů i žen před operační léčbou úniku moči, tzv. inkontinence. Komplexní urodynamické studie s využitím rentgenového přístroje, tzv. videourodynamické vyšetření je prováděno u pacientů s poruchami močení v souvislosti s některými neurologickými chorobami nebo po úrazu páteře s částečným nebo kompletním přerušením míchy. Cílem těchto časově náročných vyšetření je ochrana funkce ledvin a významné zlepšení kvality života těchto pacientů.
Naše pracoviště poskytuje díky uroonkologické, litiatické (močové kameny) a neurourologické poradně speciální, dlouhodobou, tzv. dispenzární péči, u pacientů s onkologickým onemocněním, močovými kameny nebo funkčními poruchami dolních cest močových.
V oblasti endoskopických vyšetření vybavení odpovídá současným moderním standardům, které splňuje i nová diagnostická a záznamová technika.
Urologické oddělení úzce spolupracuje s urologickou ambulancí Domu zdraví, polikliniky Jihlava.
Urologické oddělení zajišťuje též konziliární služby a podílí se na mezioborové spolupráci v nemocnici, zejména u pacientů s onkologickým, neurologickým či gynekologickým onemocněním.

 

Léčba

Moderní urologie v léčbě dlouhodobě směřuje k miniinvazivním chirurgickým zákrokům, současně využívá i nové konzervativní léčebné postupy v oblasti funkční urologie, behaviorální a elektrostimulační léčbu. Tento přístup je podmíněn kvalitní diagnostikou, která je zaměřena na včasné odhalení nejen uroonkologických onemocnění, ale u ostatních pacientů i příčin vedoucích k potížím s močením či únikem moče, tzv. inkontinencí.

 

Operační výkony

K základní operační léčbě patří výkony u onkologických onemocnění močového traktu a pohlavních orgánů u muže, dále endoskopické a miniinvazivní zákroky při řešení močových kamenů (urolitiázy), v neposlední řadě pak zákroky spojené s nezhoubným zbytněním prostaty u mužů a operace na zevním genitálu u muže i ženy.
U uroonkologických operací se vedle radikálních výkonů spojených s odstraněním orgánu postižného nádorem provádějí v indikovaných případech i záchovné resekční operace, konkrétně na ledvinách a penisu. V případě radikálního odstranění močového měchýře, tzv. cystektomie, je individuálně, po domluvě s pacientem, řešena derivace moče vytvořením rezervoáru ze střeva, tzv. neoveziky nebo svedením moče do jímacího sáčku na břiše, opět pomocí střevního segmentu, tzv. ureteroileostomie. V převážné většině se jedná o roboticky asistované operační výkony.
Při operační léčbě močových kamenů jsou výhradně využívány endoskopické nebo miniinvazivní perkutánní výkony spojené s moderními technikami drcení v podobě laseru či shock pulse technologie.
Naše oddělení se dále specializuje na rekonstrukční operace při řešení neprůchodnosti močovodů nebo močové trubice, tzv. striktur, dále léčbě vzniklých píštělí, tedy nefyziologických komunikací močového traktu s jinými orgány.
Další specializací je operační řešení inkontinence moče u mužů i žen. U žen, ve spolupráci s gynekology, rekonstrukce pánevních prolapsů spojených s únikem moči nebo naopak potížemi s evakuací moči.
Urologické oddělení zajišťuje péči o pacienty s neurogenním měchýřem v důsledku poranění míchy po úrazu nebo v souvislosti s některými neurologickým onemocněním. U těchto nemocných se snažíme o stabilizaci jímací funkce měchýře s využitím aplikace Ona botulinumtoxinu A, v indikovaných případech i zvětšení kapacity měchýře střevní záplatou, tzv. augmentací, spojenou s možností autokatetrizace měchýře přirozenou cestou přes močovou trubici nebo přes cévkovatelný ventil vytvořený ze slepého střeva, tzv. appendikovezikostomii. V indikovaných případech nabízíme možnost specifické elektrostimulační léčby (SDAF + SARS) ve spolupráci s neurochirurgy z Krajské zdravotní, a.s., v nemocnici v Ústí nad Labem.
Urologické oddělení zajišťuje komplexní operační léčbu úrazů močového traktu a pohlavních orgánů u muže, včetně mezioborové spolupráce u tzv. polytraumatických stavů.