Nemji-logo-inverted

Vědecká rada

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Vědecká rada Nemocnice Jihlava

Vědecká rada je poradním orgánem ředitele Nemocnice Jihlava. Schází se 4x za rok, jejími členy jsou lékaři s vědeckými či pedagogickými hodnostmi, vybraní primáři oddělení, další lékaři a jiní vysokoškoláci – nelékaři, kteří mají vztah k vědecké, publikační a přednáškové činnosti, pregraduálnímu i postgraduálnímu vzdělávání. Vědecká rada sleduje a hodnotí publikační a přednáškovou aktivitu zaměstnanců nemocnice, zabývá se pregraduální i postgraduální výukou ve spolupráci s lékařskými fakultami, Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě a dalšími vzdělávacími institucemi, podporuje všechny formy vědeckého výzkumu v Nemocnici Jihlava.