Nemji-logo-inverted

Klinická farmacie

Ambulance

Úsek klinické farmacie poskytuje také zhodnocení medikace pro ambulantní pacienty. Tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění, je třeba žádanka praktického lékaře nebo specialisty (žádanka typu K). Pacient si může též konzultaci zaplatit jako samoplátce (viz Ceník Nemocnice Jihlava).
Ke zhodnocení medikace je možno se objednat na telefonním čísle:  +420 567 157 623, nebo e-mailové adrese: klinickafarmacie@nemji.cz

 

Informace k vyplnění žádanky

Do žádanky uvádějte (nebo k žádance přiložte):

  • Důvod požadavku na zhodnocení medikace (např. polypragmazie – zhodnocení kombinace léčiv; zhodnocení lékových interakcí; podezření na nežádoucí účinek; porucha eliminace – renální nebo hepatální insuficience).
  • Všechny diagnózy pacienta.
  • Úplnou a aktuální medikaci pacienta, včetně doplňků stravy.
  • Aktuální výsledky laboratorních vyšetření (zejména krevní obraz, koagulace, jaterní enzymy, renální parametry, iontogram; ev. štítná žláza, lipidogram – je-li relevantní).
  • K žádance je vhodné přiložit zprávy od specialistů, v jejichž péči pacient je.

Po zhodnocení medikace bude vypracována zpráva (farmakoterapeutické doporučení) pro ošetřujícího lékaře s návrhem vhodného dalšího postupu – klinický farmaceut sám nemění medikaci, své závěry předává lékaři.