Nemji-logo-inverted

Centrální dispečink sanitářů

Náplň činnosti

  • Doprovody a odvozy pacientů na veškerá vyšetření a rentgeny.
  • Překlady nemocných mezi odděleními i do jiných zařízení.
  • Dovoz a odvoz pacientů na operační sály a zpět.
  • Výpomoc na klinických odděleních při ošetřování nemocných.
  • Pochůzky nutné k zajištění péče o nemocné.
  • Svoz a rozvoz materiálu na centrální sterilizaci.
  • Odnos biologického materiálu do laboratoří a krevních derivátů z laboratoří na oddělení.
  • Svoz a rozvoz špinavého a čistého prádla pro část nemocnice.
  • Svoz zemřelých pacientů v rámci nemocnice.