Nemji-logo-inverted

Hemodialýza

Informace pro pacienty

Správné ošetřování cévního přístupu = prevence komplikací
 • Před každou dialýzou si omyjte končetinu s AV spojkou mýdlem a vodou!!!!!
 • Neměřte si krevní tlak na končetině s AV spojkou!
 • Je nutno udržovat čistotu končetiny s AV spojkou
 • Chraňte cévní přístup před poraněním – úderem, proříznutím
 • Neškrábejte si kůži v okolí AV spojky – velké riziko zanesení infekce!!!
 • Na končetině s AV spojkou nenoste těsné náramky, hodinky, oblečení
 • Ve spaní neležte s končetinou s cévním přístupem pod hlavou nebo pod trupem
 • Nezvedejte těžké předměty nebo nevystavujte končetinu tlaku
 • Pravidelně si kontrolujte pulsaci AV spojky
 • Obvaz nebo náplast po dialýze odstraňte do 6 hodin
 • Kůži kolem AV spojky lehce ošetřujte doporučenou mastí.

 

Aplikace masti Heparoidu na hematomy (modřiny) v okolí AV spojky:
 • Naneste tenkou vrstvu masti
 • Přes mast přiložte igelit (sáček)
 • Lehce zavažte obinadlem (nezaškrtit ruku!!!)
 • Nechte působit přes noc
 • Opakujte do vymizení modřiny