Nemji-logo-inverted

Chirurgické oddělení

Informace pro pacienty

Vážení pacienti,

přicházíte-li k plánovanému příjmu k hospitalizaci, hlásíte se i nyní na Kontaktním centru Nemocnice Jihlava. Budete poté odeslání rovnou na příslušné oddělení, kde Vás přijme lékař.

K plánovanému přijetí je zcela nezbytné platné interní předoperační vyšetření (ne starší než 14 dní před výkonem). Toto vyšetření si obstarává sám pacient u svého praktického lékaře. Pacient je rovněž povinen svého praktického lékaře informovat o plánovaném výkonu v nejbližším možné době po objednání a stanovení termínu operace, aby tento byl schopen vyšetření včas realizovat.

Pacient přijímaný k plánovanému výkonu bez platného předoperačního vyšetření nemůže být operován a výkon bude zrušen.

Při onemocnění pacienta objednaného na plánovaný výkon i nesouvisejícím s plánovaným výkonem, je výkon, u něhož není riziko z prodlení, obvykle nutno odložit – je-li to možné –, a to především v zájmu bezpečí pacienta a ochrany jeho zdraví (infekční nemoci dýchacího systému, kardiologické či metabolické potíže a další nově vzniklé stavy) . Pacient je povinen informovat lékaře chirurgické ambulance osobně či telefonicky o vzniklé nemoci, která realizaci výkonu komplikuje a výkon přeobjednat či zrušit.

Při příjmu do nemocnice je vyžadováno podepsaní „Informovaného souhlasu“ („Pozitivního reverzu“)  – dokumentu, jehož podpisem pacient potvrzuje souhlas s hospitalizací, určuje komu se mohou podávat informace o jeho zdravotnímu stavu a další záležitosti týkající se jeho soukromí během hospitalizace.

Pokud vám naopak bude doporučena hospitalizace v případě akutního onemocnění a vy se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete hospitalizaci odmítnout, bude od vás vyžadováno toto rozhodnutí rovněž podepsat v dokumentu „Negativní reverz“.