Nemji-logo-inverted

Oddělení nukleární medicíny

Informace pro lékaře

Příprava pacienta na vyšetření PET/CT pomocí 18F- FDG:

U každého pacienta provedeme před aplikací radiofarmaka orientační vyšetření glykémie glukometrem, vyšetření se provádí nalačno – doba lačnění nejméně 6 hodin.

 

Doporučujeme zejména:

Pít dostatečné množství neslazených nápojů, nejvhodnější je voda, neslazený čaj, hořká káva (mléko, alkoholické nápoje včetně piva či další kaloricky vydatné nápoje nejsou žádoucí). Den před vyšetřením vynechat tučná a sladká jídla.
Pokud je pacient objednán na odpolední hodiny, je doporučena lehká snídaně (například neslazený čaj s rohlíkem).
Vynechat fyzickou námahu po dobu 24 – 48 hodin. (Akumulace radiofarmaka ve svalech znehodnocuje vyšetření.)
V den vyšetření vynechat žvýkačky, bonbony apod. (Dochází k akumulaci radiofarmaka ve žvýkacích svalech.)
V případě parenterálně podávané výživy nebo infuzí s obsahem glukózy je nutno přerušit podávání nejméně 4 hodiny před vyšetřením.
Pacient musí být 30-60 min. v tepelném komfortu k zamezení  kumulace radiofarmaka v tzv. hnědém tuku (teplé oblečení zvláště v zimním období po dobu transportu). Na oddělení se pacient zdrží (při aplikaci kontrastní látky i. v.) až 3 hodiny, proto je vhodné vzít si s sebou dostatek tekutin, lehkou stravu a například knihu či tablet apod.
U pacientů s hyperthyreózou je optimální provedení vyšetření  PET/CT s aplikací kontrastní látky i. v. ve stavu kompenzace příslušnými thyreostatiky.

 

Příprava pacienta s polyvalentní alergií, s asthma bronchiale:

Premedikace Prednisonem tbl. p. o.: 40 mg 12-18 hodin a 20 mg 6-9 hodin před aplikací kontrastní látky.

 

Příprava pacienta s diabetem (DM):

Vhodná je konzultace s diabetologem, doporučená hladina glykemie je do 8 mmo/l, pacient si s sebou přinese léky, přesnídávku a neslazený nápoj.
U pacientů užívajících perorální antidiabetika (PAD) na bázi metforminu je doporučeno vysadit lék v den výkonu s podáním jódové kontrastní látky u pacientů s eGFR 30-60 ml/min/1,73 m2. Zkontrolovat eGFR za 48 hodin po výkonu a znovu nasadit metformin když je renální funkce ustálená (vůči výchozím hodnotám před výkonem nezměněna). U ostatních PAD vysadit medikaci v den vyšetření (s sebou si pacient přinese vhodnou přesnídávku).
Diabetik na inzulinoterapii si inzulín ráno v den vyšetření neaplikuje a dodrží dobu lačnění 6 hodin. Ranní dávku inzulínu si aplikuje po vyšetření a současně se nasnídá  (inzulín a snídani si přinese  sebou).
Diabetik s inzulínovou pumpou vypne zařízení cca 4 hod. před vyšetřením.
U diabetiků je žádoucí kvalitní hydratace vodou.

 

Příprava pacienta k vyšetření PET/CT myokardu:
  • Vynechat vyšší fyzickou zátěž po dobu 24-48 hodin před vyšetřením.
  • Vynechat tuky ve stravě od večera předchozího dne.
  • Lehká snídaně – uhlohydráty, bez tuku.
  • Pacient s DM není v užívání PAD či inzulínu limitován.

Pokud již v minulosti pacient absolvoval vyšetření PET/CT, PET/MRI, CT nebo MRI v jiném zdravotním zařízení, prosíme o přiložení kopie výsledku k žádance nebo o zaslání obrazové dokumentace, nejlépe v elektronické podobě (formát DICOM), případně přeposlání do lokálního PACS.

Zrušení objednání je nutno provést co nejdříve na tel.  +420 567 157 742, nejpozději den před plánovaným vyšetřením (tento termín obratem využijeme pro jiného pacienta).