Nemji-logo-inverted

Úsek hojení ran

Popis oddělení

Hlavním úkolem a cílem tohoto úseku je nastavení efektivního ošetřovatelského procesu v oblasti diagnosticko-terapeutické problematiky nehojících se ran napříč všemi obory nemocnice podepřené evidence based nursing.

Jako sestry specialistky pro hojení ran provádíme hodnocení nehojících se ran a defektů (tlakových lézí, dekubitů, arteriálních, venózních, diabetických i smíšených defektů, traumatických ran s prodlouženou dobou hojení, onkologických ran, opařenin, popálenin, postradiačních dermatitid) u pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních nemocnice, navrhujeme druh vhodných materiálů fázového hojení pro lokální ošetřování nehojících se ran.
Při sledování vývoje hojení kožních defektů pacienta úzce spolupracujeme se staniční sestrou oddělení a se sestrou pečující o pacienta.

Při propuštění pacienta do domácího ošetřování přebíráme pacienta s nehojící se ránou, v případě jeho zájmu, do své péče v “sesterské“ ambulanci hojení ran. Ambulantní ošetřovatelskou péči o pacienty s nehojící se ránou provádíme ve sdílené ambulanci Centra léčby chronických ran Nemocnice Jihlava p. o.

Na vyžádání lékařů všech odborností hodnotíme rány či kožní defekty i v odborných ambulancích nebo ambulancích Urgentního příjmu, navrhujeme vhodné materiály fázového hojení a spolupracujeme s lékařem při administrativě spojené se zahájení fázového hojení signálním kódem pro pojišťovny a při preskripci materiálů. Tyto pacienty poté ošetřujeme ve smluvených dnech po dohodě s ambulantním lékařem v “sesterské“ ambulanci hojení ran.

V ambulanci centra léčby chronických ran Nemocnice Jihlava p. o. se v ordinačních hodinách 2x/týden aktivně účastníme ošetřovatelské péče o pacienty MUDr. Čecha a MUDr. Hona.

Poskytujeme konzultační podporu i sestrám pracujícím v primární péči o pacienta v agenturách domácí péče a hospicové péče.

Provádíme pravidelné Konzultace nehojící se rány v Domově pro seniory Lesnov, kde na základě rámcové smlouvy s Nemocnicí Jihlava p. o. provádíme konzultace u pacientů, hodnotíme nehojící se rány, navrhujeme vhodné materiály fázového hojení a zajišťujeme preskripci materiálu fázového hojení.

Od března 2023 máme nově uzavřenou rámcová smlouva s DS Stříbrné Terasy o. p. s., kde provádíme pravidelné konzultace nehojící se rány. Na základě rámcové smlouvy s Nemocnicí Jihlava p. o. provádíme konzultace u pacientů, hodnotíme nehojící se rány, navrhujeme vhodné materiály vlhkého hojení a zajišťujeme preskripci materiálu fázového hojení.

Pořádáme dílčí semináře pro oddělení nemocnice Jihlava p. o. na témata – dekubity, inkontinenční dermatitis (IAD), polohování pacientů jako prevence dekubitů.

Pořádáme dílčí školení pro VS, SS a „převazové“ sestry – zaměřené na materiály vlhkého hojení využívané v Nemocnici Jihlava p. o.

Účastníme se odborných seminářů, sympózií a certifikovaných kurzů, v letošním roce se jedná o kurz – Podiatrické sestry. Jde o zvyšování kvalifikace Sestry specialistky pro hojení ran.

Personální obsazení

Kateřina Cejnková

Kateřina Cejnková

Vedoucí sestra specialistka
Bc. Lenka Kašingová

Bc. Lenka Kašingová

Sestra specialistka
Jana Lenghardová

Jana Lenghardová

Sestra specialistka

Otevírací hodiny

Pondělí: 6:30 – 15:00
Úterý: 6:30 – 15:00
Středa: 6:30 – 15:00
Čtvrtek: 6:30 – 15:00
Pátek: 6:30 – 15:00

Kontaktní informace

Kde nás najdete

Fotogalerie