Nemji-logo-inverted

Traumatologické oddělení

Spektrum péče

Obor ÚRAZOVÁ CHIRURGIE – TRAUMATOLOGIE

Úrazový chirurg je specialista, který je schopen posoudit a vést management poranění jako celku, tedy kromě končetinových poranění i poranění dutinová, rozpoznat bezprostřední ohrožení života, stanovit priority ošetření a urgentní terapii ihned provést. Specializuje na záchrany životů a minimalizaci následků úrazů a invalidity, včetně hromadných neštěstí a katastrof.

Traumatologická péče má tři stupně:

 • Základní stupeň je realizován na chirurgických, traumatologických či ortopedických pracovištích ambulantního či lůžkového typu. Zahrnuje základní traumatologickou péči.
 • Vyšší stupeň péče je realizován v lůžkových zdravotnických zařízeních, ve kterých je možné sestavit tým odborníků více chirurgických oborů, mají dostatečné zázemí intenzivní péče a zajištěnu návaznost péče následné, zejména rehabilitační. Zahrnuje veškerou specializovanou traumatologickou zdravotní péči, mimo péči poskytovanou výhradně v Traumacentrech pro dospělé a pro děti a v Popáleninových centrech. Zdravotnická zařízení, která jsou oprávněna poskytovat vyšší stupeň traumatologické péče, si stanoví zdravotní pojišťovny. Rozsah zdravotní péče, které pojišťovny s konkrétním poskytovatelem tohoto stupně traumatologické péče nasmlouvají, závisí zejména na náležitém personálním, věcném a technickém vybavení zdravotnického zařízení a na úrovni kvality poskytované zdravotní péče.
 • Nejvyšší stupeň péče je poskytován v Traumacentru I. stupně  pro  dospělé nebo děti , Popáleninovém centru a je vymezen triáží.

 

Traumatologické oddělení Nemocnice Jihlava je akreditované pracoviště II. stupně pro obor Úrazová chirurgie.

Traumatologické oddělení poskytuje  péči  na samostatném standardním oddělení s 26 lůžky.
Akutní lůžková péče intenzivní je primárně poskytovaná Ortopedicko – traumatologickou JIP s 10 lůžky.
Traumatologické oddělení zajišťuje nepřetržitou péči  v rozsahu 24 hodin 7 dní v týdnu.

 

Spektrum poskytované péče:
 • Ošetření úrazů jak monotraumat tak  sdružených poranění a polytraumat
 • Operační i konzervativní léčba zlomenin horních i dolních končetin
 • Operační i konzervativní léčba poranění pánve a acetabula
 • Konzervativní léčba poranění páteře
 • Konzervativní i operační  léčba  poranění  hrudníku,  břicha, retroperitonea  (spolupráce CHIR, URO)
 • Konzervativní i operační léčba poranění obličejového skeletu (spolupráce ORL)
 • Operativní i konzervativní léčba svalových, šlachových a vazivových poranění
 • Konzervativní  léčba poranění kraniocerebrálních
 • Péče o termická traumata
 • Poranění dětského skeletu, dutinové poranění u dětí, organizace péče o závažné trauma dítěte (ve spolupráci s DEO)
 • Personálně se podílíme i na práci Urgentního příjmu I. typu

V průměru ročně provedeme 1100 operací úrazů a provedeme 18 000 ambulantních ošetření