Nemji-logo-inverted

Oddělení nukleární medicíny

Informace pro pacienty

Příprava a poučení pacienta na vyšetření PET/CT trupu

Vážená paní, vážený pane!
Ošetřující lékař Vás objednal na vyšetření PET/CT. Toto vyšetření je náročné na správnou přípravu, proto si pozorně pročtěte následující informace a pokyny.  Na dodržení přípravy je závislá kvalita vyšetření a takto i přínos pro Vaši diagnózu  a  případnou další léčbu.

 

Základní informace o vyšetření

PET/CT je specializované tzv. hybridní vyšetření, při kterém PET  podá informaci o funkci tkání a téměř současně zhotovené CT poskytne informaci o struktuře jednotlivých tkání, ev. orgánů.  PET = pozitronová emisní tomografie, kdy se před vyšetřením podá pacientovi nitrožilně radiofarmakum (18 F – FDG = fluoro-deoxy-glukoza). Glukóza  značená radioaktivním fluorem je přednostně v organizmu vychytávána  v buňkách se zvýšenou potřebou energie, jejímž je zdrojem. Radioaktivní látka, která je na glukózu vázána, pak je PET přístrojem detektována. Získaná data se převádějí do zobrazení, a tak lze přesně zjistit ložiska či oblasti v těle, která mají zvýšenou potřebu energie (např. jako projev zánětu, nádoru…).  Na základě srovnání vyšetření PET s téměř současně zhotoveným  CT vyšetřením  (tzv. fúze PET/CT) lze pak tato ložiska zcela přesně lokalizovat. Kombinace těchto dvou technologií je zásadním přínosem vyšetření.

 

Příprava pacienta před vyšetřením

Odesílající lékař vyplní  s pacientem s předstihem žádanku na vyšetření PET/CT, kde musí být uvedeny následující skutečnosti: informace o alergiích, o tom, zda se pacient léčí s cukrovkou včetně  informací o léčbě, zda má poruchu jater, ledvin, či funkce štítné žlázy. Je nutno uvést i údaje o předchozí  chemoterapii a radioterapii, popř. operaci  včetně časového odstupu od těchto výkonů.  Pokud se jedná o ženy, důležitá je informace o případném těhotenství, anebo kojení. Trpí-li pacient klaustrofobií (chorobným strachem z uzavřeného prostoru), nesmí zapomenout i na tento údaj. Pokud si pacient po vyplnění žádanky později na něco vzpomene, je možno doplnit údaje i před vyšetřením PET/CT při kontaktu s pracovnicí  kartotéky oddělení nukleární medicíny.

* Pacient bude 1-2 dny před termínem vyšetření kontaktován pracovištěm PET/CT pro kontrolu, zda je termín platný a bude mu upřesněn čas vyšetření. Proto musí mít pacient mobil vždy zapnut a nosit jej u sebe!

 

K zajištění dostatečné výtěžnosti PET /CT je nutné:
 • 2 dny před vyšetřením se vyvarovat těžké fyzické námahy (např. nošení břemen, úklid domácnosti, sport, posilovna, dlouhé vycházky, jízda na kole atd.) a v den vyšetření pak fyzickou námahu zcela minimalizovat.
 • 1 den před vyšetřením jíst jen lehká a málo kalorická jídla (zvl. se vyvarovat  sladkých a tučných pokrmů. Pozor- brambory a těstoviny obsahují rovněž cukry). Doporučujeme jíst jen zeleninu, libové maso, vejce.
 • Nejméně 6 hodin před vyšetřením lačnit (zákaz platí i pro bonbony, žvýkačku, pastilky apod.).
 • Před vyšetřením pít dostatečné množství  tekutin, v průběhu 2 hodin před vyšetřením doporučujeme vypít alespoň 1 litr tekutin (vhodné jsou nápoje bez kalorické hodnoty- např. voda, neslazený čaj. Nevhodné jsou  slazené nápoje, mléko, alkohol včetně piva – i nealkoholického).
 • Důležité je být alespoň 30-60 minut před vyšetřením v teple (v zimě se dobře obléci a v létě nepoužívat klimatizaci !). Doporučujeme být na oddělení nukleární medicíny půl hodiny před plánovaným vyšetřením a optimalizovat teplotu těla.
 • U pacientů s cukrovkou je nutno před vyšetřením upravit režim léčby – u pacientů jen na dietě platí stejná příprava jako u pacientů bez cukrovky u pacientů s léčbou PAD (tabletami) je nutno tyto léky vynechat v den vyšetření a obvykle 48 hodin po vyšetření – podle doporučení indikujícího lékaře! Jedná se např. o tyto preparáty : Adimet, Avandamet, Competact, Diaphage, Ecureas, Glibomet, Glucophage, Glucovance, Glumestan, Janumet, Langerin, Metfirex, Metfogamma, Metformin, Normaglyc, Siofor, Stadamet, další příprava jako u pacientů bez cukrovky.
  – Při léčbě inzulínem pacient ráno v den vyšetření nejí a neužívá inzulin. Ranní dávku inzulinu spolu se snídaní si vezme s sebou na naše oddělení a po vyšetření si aplikuje inzulín a nasnídá se. Jinak je příprava shodná jako u pacientů bez cukrovky.
 • Odeslal-li Vás lékař na vyšetření PET/CT pro podezření na infekční endokarditidu či sarkoidózu (zejména k vyloučení postižení srdce) je nutno 24-12 hodin před vyšetřením dodržet dietu bohatou na tuky (např. maso, masový vývar, tvrdé sýry, vejce…) s vyloučením cukrů včetně polysacharidů (tj. knedlíky, pečivo, těstoviny, rýže, brambory…). 12 hodin před vyšetřením je nutno lačnit, v tuto dobu je nutno více pít (opět neslazené tekutiny, ev. hořký čaj).
 • Užívání léků před vyšetřením se nemění, kromě již výše zmíněných PAD u diabetiků.

 

Průběh vyšetření
 • Bezprostředně  před vyšetřením bude každému pacientovi nejprve změřena hladina glykemie z kapky krve odebrané po vpichu do prstu. Pokud nebude hodnota příliš vysoká,  začne se s vyšetřováním (pokud má pacient – diabetik dlouhodobě vysoké hladiny glykemie, musí být nejdříve léčen diabetologem, teprve po úpravě hladin glykemie možno přistoupit k vyšetření PET/CT). V den vyšetření bude nejprve podána nitrožilně injekce s radioaktivní glukózou. Po asi hodinovém intervalu od injekce se začne s vyšetřováním. Je zapotřebí odložit všechny kovové  doplňky. V poloze na zádech pacient projíždí pomalu prstencem přístroje, ve kterém jsou detektory.
 • Snímání bude trvat asi 30 minut a je nezbytné ležet klidně během celé doby vyšetření.
 • Výsledky vyšetření sdělí pacientovi lékař, který jej na vyšetření odeslal!

 

Praktická doporučení:
 • Na oddělení nukleární medicíny přijďte s časovou rezervou.
 • Váš doprovod nesmí tvořit těhotné ženy či děti.
 • Před a po vyšetření  dbejte na dostatečné zavodnění (1litr tekutin před  vyšetřením a 1 litr po vyšetření).
 • K vyšetření zvolte pohodlné oblečení, bez kovových součástí (u žen doporučujeme podprsenku bez kostic a háčků).
 • Vezměte si s sebou čistou vodu, svačinu a popř. léky, které užíváte. Na oddělení nukleární medicíny se zdržíte pravděpodobně  celkově kolem tří hodin.
 • Návrat do práce není omezen (pokud nepracujete s těhotnými ženami anebo dětmi, v tomto případě dostanete na kartotéce našeho oddělení potvrzení).
 • Po dobu 12 hodin po vyšetření PET/CT se zdržte blízkého kontaktu s dětmi a těhotnými ženami.
 • U kojících matek je nutno po vyšetření PET/CT mléko nejméně 12 hodin odstříkávat a pokud možno, zdržet se kontaktu s dítětem opět alespoň 12 hodin.
 • Pokud budete bezprostředně po vyšetření cestovat do ciziny, požádejte recepci našeho oddělení o potvrzení „O aplikaci radioaktivní látky“, abyste předešli případným komplikacím na letišti či hranicích.
 • Pokud přijedete sanitním vozem, musíte mít s sebou i příkaz k transportu na cestu zpět!

Radioaktivní látka pro Vaše vyšetření je objednávána předem a celé vyšetření je finančně nákladné. Pokud se z vážných důvodů nemůžete na vyšetření dostavit, co nejdříve sdělte tuto skutečnost na tel. číslo +420 567 157 742, abychom mohli uvědomit náhradního pacienta a nedošlo k finanční ztrátě.

 

Upozorňujeme – mějte Váš telefon 2-3 dny před vyšetřením zapnutý a stále u sebe, abychom Vás mohli v případě potřeby kontaktovat (např. potvrzení termínu vyšetření, přesun termínu vyšetření  atd.).

Pokud  budete potřebovat další doplňující informace, podáváme Vám je na tel. čísle +420 567 157 742