Nemji-logo-inverted

Zdravotně sociální pracovníci

Zdravotně sociální pracovníci

Naše práce spočívá v řešení sociálních problémů pacienta v případech, kdy toho není schopen sám, rodina tuto péči poskytnou nemůže, nechce, nebo pokud pacient rodinu nemá.

 

Komu jsou služby určeny

Služby jsou určeny pacientům a jejich rodinám v nepříznivé sociální situaci, zejména osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo sociálním handicapem, dlouhodobě nebo opakovaně hospitalizovaným, s výrazným poklesem funkční schopnosti a soběstačnosti, osobám osaměle žijícím, bez přístřeší, osobám vystaveným špatnému zacházení, zanedbávání nebo týrání atd.

 

Okruh činností zdravotně sociálního pracovníka:
  • Informace o sociálních dávkách: hmotná nouze, dávky státní sociální podpory, pro zdravotně postižené osoby, příspěvek na péči atd.,
  • Pomoc při zajišťování následné zdravotní péče: nemocnice následné péče, léčebny dlouhodobě nemocných, respitní a hospicové péče atd.,
  • Pomoc při zajišťování pobytových a terénních zdravotních nebo sociálních služeb: pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, mobilní hospicová péče, osobní asistence, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové domy, noclehárny a ubytovny pro osoby bez přístřeší atd.,
  • Pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek: polohovací postel, matrace, vozík i se změnou těžiště atd.,
  • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů: podpora při jednání s úřady, zprostředkování přeposlání důchodu na pokladnu nemocnice atd.

Personální obsazení

Mgr. Bc. Libuše Musilová, DiS.

Mgr. Bc. Libuše Musilová, DiS.

Zdravotně-sociální pracovník
Mgr. Ladislava Valo

Mgr. Ladislava Valo

Zdravotně-sociální pracovník
Dana Zimmermannová

Mgr. Dana Zimmermannová

Zdravotně-sociální pracovník
Mgr. Zdeněk Hrůza

Mgr. Zdeněk Hrůza

Zdravotně-sociální pracovník

Kontaktní hodiny

Mgr. Ladislava Valo

Pondělí:
8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Úterý:
9:30 – 12:00, 12:30 – 14:30
Středa:
8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
Čtvrtek:
8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Pátek:
9:30 – 12:00
 

Mgr. Libuše Musilová 

Pondělí:
8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Úterý: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Středa: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Čtvrtek: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Pátek: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
 

Mgr. Dana Zimmermannová

Pondělí: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
Úterý: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Středa: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Čtvrtek: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
Pátek:
9:30 – 12:00
 

Mgr. Zdeněk Hrůza

Zastupuje zdravotně sociální pracovníky v případě jejich nepřítomnosti

Kontaktní informace

Kde nás najdete

Fotogalerie