Nemji-logo-inverted

Urgentní příjem

Expektační lůžka

Tato část urgentního příjmu slouží pacientům, u kterých není zcela jasné, zda budou hospitalizovaní, či zda budou léčeni ambulantně. Na těchto lůžkách mohou pacienti podstoupit nejrůznější vyšetření a krátkodobou terapii (až 24 hod), po jejímž ukončení lékař definitivně rozhodne o dalším postupu (hospitalizace/ambulantní léčba).

V jihlavské nemocnici funguje 6 expektačních lůžek.