Nemji-logo-inverted

Lékárna

Historie lékárny

Nemocnice  v Jihlavě byla do roku 1950 zásobována pololetně z veřejných lékáren. Od roku 1950 převzala zásobování nemocnice Vonešova lékárna u Tabákové továrny. Pro rychlejší zásobování zřídila správa nemocnice výdejnu v přízemí chirurgického pavilónu. Rozrůstající se nemocnice začala pak budovat vlastní lékárnu v prostorách archívu. Byla otevřena v roce 1952 a jejím prvním zaměstnancem byl PhMr. Jiří Fišer. Po zrušení Jihlavského kraje v roce 1960 a vzniku OÚNZ byla pověřena funkcí  okresní lékárny. Vedoucím lékárníkem se stal PhMr. František Landsmann. V roce 1961 vzniklo nové oddělení komplexního zásobování zdravotnickým materiálem.

V roce 1952 se na Ministerstvu zdravotnictví podařilo prosadit výstavbu oddělení pro výrobu infuzních roztoků (VIR),  které vzniklo v prostorách zrušeného vězeňského oddělení a zahájilo provoz  5. května 1966. Vedoucím VIR se stal RNDr. Lev Válek.  VIR zásobovala infuzními roztoky nemocnice v Jihlavě, Třebíči, Novém Městě na Moravě, Znojmě, Vyškově. Výroba byla ukončena v říjnu 1993, neboť rekonstrukce podle nových požadavků by byla příliš nákladná a vlastní výroba v malých šaržích se stala neekonomickou. Celý sortiment infuzních roztoků začala nemocnice nakupovat jinde, zejména od velkých výrobců.

Stávající prostory lékárny se stávaly nevyhovující, takže v roce 1990 se lékárna (ještě v areálu staré nemocnice) přestěhovala kromě VIR do nových prostor, získaných adaptací bývalého interního pavilonu. Začátkem roku 1997 byla po stavebních úpravách spuštěna příprava vaků „all in one“ (příprava kompletní parenterální výživy pro pacienty na JIP a ARO), která byla ukončena v roce 2001 v důsledku dostatečné nabídky těchto vaků od výrobců léčiv.

Po rozpadu lékárenské služby se lékárna stala jedním z oddělení nemocnice. V listopadu 2003 bylo dokončeno přemístění lékárny do dostavěné nové nemocnice.
V polovině června 2007 bylo uvedeno do provozu nové oddělení lékárny  pro centrální přípravu cytostatik.

16. 9. 2013 byla otevřena prodejna zdravotnických pomůcek.
V roce 2017 bylo na oddělení nukleární medicíny vybudováno nové pracoviště pro přípravu SPECT radiofarmak a v roce 2018 bylo dovybaveno přístrojem pro ředění PET radiofarmak. Přípravu zajišťují proškolení pracovníci lékárny.

V červenci 2019 byl zahájen provoz na novém a moderním pracovišti přípravy cytostatik, vybaveném 2 izolátory a vlastní vzduchotechnikou.

V roce 2021 proběhla plánovaná rekonstrukce výdejní části lékárny pro veřejnost. Byla rozšířena plocha pro zákazníky a počet výdejních míst se zvýšil ze 3 na 6.