Nemji-logo-inverted

Patologicko-anatomické oddělení

Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

dovolte nám, abychom Vám v této náročné situaci poskytli několik rad:

  • Na pohřební službu, kterou si vyberete, přineste občanský průkaz, rodný list a oblečení pro Vašeho blízkého. Pohřební služba s vámi dojedná termín pohřbu a další služby dle Vašeho přání. Pohřební služba také odveze z nemocnice tělo zemřelého a postará se o jeho úpravu. Úmrtní list Vám vystaví Matriční úřad do 30 dnů.
  • Finanční hotovost, kterou měl zesnulý uloženou v pokladně nemocnice, se stává předmětem dědického řízení.
  • Na pracovní volno s náhradou mzdy máte nárok dle Zákoníku práce v případě, že jste se zesnulým v určitém příbuzenském vztahu, nebo jste objednatelem pohřbu.
  • Další podrobné informace najdete na stránkách pohreb.cz
  • Věřte, že chápeme Vaší nelehkou situaci a soucítíme s Vámi. Děkujeme za pochopení.