Nemji-logo-inverted

Hematologicko transfuzní oddělení

Členění HTO

 • Hematologická laboratoř

  Provádí standardní morfologická hematologická vyšetření, vyšetření hemokoagulační a cytologická. Všechna vyšetření včetně jejich objednání jsou popsána v laboratorní příručce.

  Laboratorní příručka HTO

 • Hematologická ambulance

  Zabývá se diagnostikou, léčbou a dispenzarizací nemocných s hematologickými, hematoonkologickými chorobami a poruchami hemostázy. Je zde zajištěna standardní hematologická péče, včetně aplikací transfuzních přípravků a krevních derivátů. Rozsah prováděných výkonů, dostupnost služeb a personální obsazení tohoto pracoviště splňuje požadavky stanovené hematologickou společností pro standardní hematologickou ambulanci. V případě potřeby jsou pacienti, kteří nevyžadují intenzivní péči, hospitalizováni na interním nebo radioterapeutickém oddělení Nemocnice Jihlava. Lékaři pracující na ambulanci zajišťují konziliární vyšetření pro nemocnici v oblasti hematologické problematiky. Ordinační hodiny na ambulanci.  Diagnostika a léčba krevních chorob vyžadující intenzivní hematologickou péči, včetně transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk a léčby komplikovaných poruch hemostázy je prováděna po domluvě ve vysoce specializovaných hematoonkologických pracovištích. Pro pacienty  z naší spádové oblasti jsou jimi zpravidla II. interní hematoonkologická klinika a oddělení klinické hematologie FN Brno – Bohunice. Personál trvale sleduje a aplikuje nové metody v diagnostice a léčbě výše uvedených onemocnění.

 • Odběrové středisko

  Transfuzní stanice Nemocnice Jihlava funguje v režimu odběrového střediska. To znamená, že veškerá odebraná plná krev od dárců je odvážena ke zpracovateli. Zde jsou z krve vyráběny veškeré transfuzní přípravky. Do Nemocnice Jihlava putuje zpět pouze takové množství transfuzních přípravků, které je v nemocnici spotřebováno. Na odběrovém středisku probíhají především alogenní odběry plné krve. Nabízíme možnost i autologních odběrů pro pacienty s plánovaným operačním výkonem.

 • Krevní banka

  Zde jsou dle platných předpisů veškeré transfuzní přípravky skladovány a v případě potřeby vydávány na jednotlivá oddělení nemocnice pro konkrétní pacienty. Krevní banka sleduje spotřebu jednotlivých transfuzních přípravků, která je vždy ovlivněna aktuální situací a skladbou pacientů v naší nemocnici. Na základně těchto informací pak provádí objednávku transfuzních přípravků u zpracovatele. Likvidace transfuzních přípravků v naší nemocnici z důvodu překročení doby trvanlivosti je tedy téměř nulová a krví našich dárců se tak neplýtvá.