Nemji-logo-inverted

Úsek hojení ran

Ambulance hojení ran

Ambulance úseku hojení ran

 • Ambulance hojení ran

  Po propuštění pacienta do domácího ošetřování přebíráme pacienta s nehojící se ránou, v případě jeho zájmu, do své péče v “sesterské“ ambulanci hojení ran. Ambulantní ošetřovatelskou péči o pacienty s nehojící se ránou provádíme ve sdílené ambulanci Centra léčby chronických ran Nemocnice Jihlava p.o.

  Na vyžádání lékařů všech odborností hodnotíme rány či kožní defekty i v odborných ambulancích nebo ambulancích Urgentního příjmu, navrhujeme vhodné materiály fázového hojení a spolupracujeme s lékařem při administrativě spojené se zahájení fázového hojení signálním kódem pro pojišťovny a při preskripci materiálů. Tyto pacienty poté ošetřujeme ve smluvených dnech po dohodě s ambulantním lékařem v “sesterské“ ambulanci hojení ran.

  V ambulanci centra léčby chronických ran Nemocnice Jihlava p.o se v ordinačních hodinách 2x/týden aktivně účastníme ošetřovatelské péče o pacienty MUDr. Čecha a MUDr. Hona.

  Telefon: +420 567 157 907

  Ordinační hodiny:
  PO – PÁ: 6:30 – 15:00

  Kde nás najdete:
  Budova B, přízemí – čekárna jednodenní chirurgie (bývalý urgent)