Nemji-logo-inverted

Urologické oddělení

Čistá intermitentní katetrizace

Čistá intermitentní katetrizace (ČIK) je metoda, kterou využívají pacienti na celém světě s dobrou funkcí horních končetin, kteří pozbyli možnosti vyprazdňovat močový měchýř  v souvislosti s poraněním míchy po úrazu páteře, dále v případě některých neurologických onemocnění  (roztroušená skleróza, multiplicitní systémová atrofie, získaná či vrozená onemocnění míchy apod.) a  všude tam, kde k zástavě močení došlo  z dosud nezjištěných příčin. Čistá intermitentní katetrizace zajišťuje kvalitní vyprázdnění močového měchýře bez nutnosti tlačit. V případě tlačení i přes enormní úsilí pacienta zpravidla nedojde ke kompletnímu vyprázdnění.  Vysokotlaké vyprazdňování je společně s vysokotlakým plněním měchýře spojené  s poruchou transportu moče z ledvin. Tyto změny mohou vést postupně ke ztrátě funkce ledvin a jejich zániku. K tomu jistě přispívají i opakované záněty močových cest a ledvin, které  se často při těchto stavech objevují.
Funkční poruchy dolních cest močových je nutné léčit. Léčba se tradičně opírá o čistou intermitentní katetrizaci, kterou doplňují medikamenty, případně aplikace onabotulinumtoxinu A, výjimečně rekonstrukční operace na močovém měchýři.
Speciální katetry jsou plně hrazené pojišťovnou, četnost katetrizace se řídí individuální potřebou pacienta.
Před zahájením autokatetrizace je pacient podrobně zaškolen erudovanou sestrou v klidném intimním prostředí. V případě malých dětí jsou edukováni rodiče.
V případě onemocnění spojeného s funkční poruchou dolních cest močových je správná léčba základním předpokladem pro významné zlepšení kvality života.

Kontakt pro objednání katetrů či konzultaci:

Email: urodynamika@nemji.cz
Telefon: +420 567 157 684

 

Od pacientů

Je nás mnoho, často o sobě ani nevíme, a přitom se potkáváme na ulici, v restauracích, na úřadech, ale i při sportu či atraktivních dovolených na prosluněných plážích. Ano nás, kteří vyprazdňujeme močový měchýř pomocí katetru. Neznáme se snad i proto, že jde o věc velmi diskrétní, o které nikdo nemusí vědět. Snadno cévku my ženy přidáme do kosmetické  brašny, elegantní kabelky, my muži do pracovní aktovky, batohu či sportovní tašky. A na toaletě jsme přeci odjakživa sami!
Přesto nás napadá jestli to všechno není zbytečné !?
Určitě není, vrátili jsme se do rodinného, pracovního i společenského života bez hendikepu.
V soukromí si užíváme krásné chvíle, v práci se plně soustředíme na své úkoly. Bez obav si domlouváme různé aktivity na mnoho týdnů dopředu. Ano, můžeme, již nám nepřekazí žádná močová infekce naše plány. Aktivně totiž katetrizací chráníme své zdraví, své ledviny, které mohou při správné funkci měchýře nerušeně pracovat. Močový měchýř je jejich strážcem, a s cévkou, případně  s potřebnými léky, teď dobře chrání naše ledviny, naše zdraví. Kdo by chtěl sedět často v přeplněných čekárnách ordinací před výměnami trvale zavedeného katetru. Nikdo nechce  dyskomfort s tím spojený,  obavu z krvácení, z tvorby močových kamenů. Nikdo nechce  opakovaně užívat antibiotika. Navíc opakované infekce velmi zatěžují náš organismus, který často potřebuje sílu jinde.
Bez námi užívaného katetru je složité se vyhnout nechtěnému úniku moče! Kdo by si nepřál se trvale zbavit těchto hygienických potíží i společenských trapasů? Už si ani nepamatujeme, kdy se to stalo naposledy, vždyť s novým vyprazdňováním měchýře se krásně zapomíná na tyto nepříjemné příhody! Bez obav můžeme všude, včetně bazénů či lázní.
Nelze tedy ani trochu pochybovat o správném rozhodnutí. Katetr v našich rukách je správná volba.