Nemji-logo-inverted

O nemocnici

Nemocniční ombudsman

Nemocniční ombudsman

Nemocnice Jihlava p. o. si váží svých pacientů i zaměstnanců, proto zřídila pro zlepšení komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci nemocničního ombudsmana.

V Nemocnici Jihlava je nemocniční ombudsman Mgr. Jana Vácová, náměstkyně managementu kvality.

Nemocniční ombudsman dbá na ochranu práv pacientů i zaměstnanců Nemocnice Jihlava. Poskytuje pomoc pacientům, jejich rodinám a osobám blízkým při řešení situací vzniklých v souvislosti s diagnostikou, léčbou a pobytem v nemocnici. Zároveň usiluje o zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci nemocnice. Usiluje o zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a o maximální spokojenost pacientů i zaměstnanců nemocnice. Ve své činnosti je nezávislý, je v bezprostředním kontaktu s vedením nemocnice a s vedením jednotlivých zdravotnických pracovišť.

 

S čím Vám nemocniční ombudsman pomůže?

Nemocniční ombudsman pomáhá pacientům s vyřizováním jejich podnětů, při potížích v souvislosti s poskytovanou péčí a službami, pomáhá při nedorozuměních v komunikaci pacientů a zaměstnanců. Pomáhá také se získáním informací, které pacienti potřebují a nebyly sděleny. Zprostředkuje komunikaci mezi pracovištěm nemocnice a pacientem nebo jeho blízkými, pomůže zjistit pravý stav věci, pomůže najít společnou řeč mezi pacientem a zdravotníkem. Přijímá i pochvaly od pacientů a jejich blízkých.

 

Jak se na nemocničního ombudsmana obrátit:
  • písemně na adresu: Nemocniční ombudsman, Vrchlického 59, 586 01 Nemocnice Jihlava p. o.,
  • elektronickou poštou na adresu: ombudsman@nemji.cz,
  • telefonicky: 567 157 856,
  • osobní schůzka na pracovišti ombudsmana, pavilon B, ředitelství nemocnice (doporučujeme si osobní schůzku telefonicky domluvit předem).

Věstník MZ ČR 8/2023 (mzcr.cz)